Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla (“ARTAŞ”) tarafından hazırlanmıştır.

www.artasholding.com web-sitesi (“Web-sitesi”) üzerinden ARTAŞ’a iletilen iş başvuru formu kapsamındaki işlenen Ad-Soyad, Pozisyon, Doğum Yeri/Tarihi, Medeni Hal, E-posta Adresi, GSM/Telefon, Açık Adres ve ilaveten mesaj içeriğinde bize iletmiş olduğun diğer kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 1. Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 2. Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 3. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen “işleme faaliyetinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak kısmen otomatik olan Web-sitesi aracılığıyla elde edilerek işlenmektedir.

Özgeçmişiniz gerektiği hallerde, yine yukarıda belirtilen amaçlara ve açık rızanıza dayanarak, yurtiçinde yer alan aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılacaktır:

 1. Gerçek ve tüzel kişi hissedarlar
 2. İştirakler ve bağlı ortaklıklar
 3. Bağlı diğer topluluk şirketleri

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine dair;

 • 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre ARTAŞ’a iletebilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Herhangi bir hususta verdiğiniz açık rızanızı dilediğiniz zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri alabilirsiniz.

Sitemizin işlevselliği için bu sayfada teknik olarak gerekli çerezler kurulmuştur. Teknik olarak tutulması gerekmeyen ancak size daha iyi kullanıcı tecrübesi ve kişiye özel teklif (pazarlama çerezleri, reklam ve takip mekanizmaları) sunmamıza, internet trafiğimizi analiz etmemize ve sosyal medya özellikleri sağlamamıza izin veren çerez ve takip mekanizmaları ancak onayınızı vermeniz halinde kullanılır. Bize onayınızı iletmek ya da ilettiğiniz onayı ileriye etkili olacak şekilde geri çekmek için "Kabul Et" butonunu kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz. Kabul Et